Arbitru de Karate: Shotokan GENERAL Rules

Reguli GENERALE pentru competitiile de Karate Traditional Shotokan
(regulament FRKT / ITKF)

Prezentul document, Reguli GENERALE in Karate Shotokan - "GENERAL RULES for Traditional Karate Shotokan Competitions" by ITKF and FRKT este tradus in limba romana din limba engleza.

Nota!: Traducerea nu este dintre cele mai reusite traduceri, dar cunoscand domeniul veti intelege cu siguranta despre ce este vorba. Pe masura ce vom identifica neregulile le vom corecta in timp.

Regulamentul poate fi downloadat si in format PDF. (vezi link la finalul articolului)


GENERALITĂŢI
Federatia Romana de Karate Traditional / ITKF

 

Articolul 1: SCOPUL REGULAMENTULUI

 1. Federaţia Internaţională de Karate Tradiţional (ITKF) introduce acest regulament pentru competiţiile internaţionale. Aceste reguli se vor aplica la toate competiţiile organizate de catre ITKF, WFF si FRKT şi sub controlul său tehnic.
 2. La nivel naţional, procesul selecţiei participanţilor pentru competiţiile ITKF se va realiza numai în conformitate cu regulamentul ITKF.

Articolul 2: KARATE-UL TRADIŢIONAL ŞI COMPETIŢIA DE KARATE TRADIŢIONAL
Karate-ul tradiţional este arta autoapărării, care s-a dezvoltat in Japonia bazată pe principiile Budo. Este o artă marţială bazata pe lipsa armelor, care a continuat sa se dezvolte de-a lungul miilor de ani. Karate-ul tradiţional se axează pe dezvoltarea caracterului uman către un asemenea nivel astfel încât, în cele din urmă, victoria asupra adversarului este obtinuta fără a fi utilizată violenţa.

Din punct de vedere tehnic, karate-ul este bazat pe:

 1. Tehnici de atac - “Todomo-waza” (lovitura decisivă) – ofensiva adversarului este contracarată cu tehnici de Tsuki (lovitură de pumn), Uchi, Ate, Geri (lovitură de picior), etc.
 2. Tehnici de apărare care evita atacul adversarului folosind blocajul (Uke) sau schimbarea poziţiei corpului (Tai-sabaki)
 3. Tehnici de aducere a adversarului in dezechilibru fizic sau mental care fac posibila  executarea  de Todome-waza sau tehnici de apărare.
 4. Principii fizice şi mentale ce au drept scop executarea corectă a tehnicilor Karate-ului Tradiţional  

Articolul 3: IMPARŢIALITATEA
Competiţia de karate Traditional trebuie să fie nediscriminatorie şi imparţială, libera de orice situatie  sau influenta , care creeaza un avantaj artificial sau dezavantaj fata de oricare dintre competitori. Nu este permis să se impună vreun handicap de orice natură competitorilor (excepţie făcând cazurile speciale în care sunt implicaţi competitori cu un anume handicap).

Articolul 4: DECIZIILE TEHNICE

 1. Arbitrii  (Court Judges) au autoritatea luării deciziilor în competiţia pe care o conduc. În conformitate cu regulamentul de competiţie al ITKF,WFFsi FRKT, deciziile arbitrilor judecători sunt finale.
  După ce un arbitru discuta o penalizare sau a dat un anumit un punct, nu este permisă vizionarea nici unei fotografii sau imagini filmate cu scopul modificării acestei decizii.
 2. În situaţia în care arbitrii  nu pot să ia o decizie, sau în cazul unei controverse de natură tehnică, decizia juriului va fi finala (Jury). Cu toate acestea, nici un oficial, care a participat la luarea deciziei în cauză, nu poate să faca parte din juriul care il revizuieste.
 3. Arbitrul sef (Chief Judge), arbitrii şefi adjuncţi (Assistant Chief Judge) şi Kan-sa, arbitrii observatori (Arbitrators), vor face parte din  juriul la competitii. Preşedintele Juriului este Arbitrul Şef. Fiecare membru al juriului are drept egal de vot. În caz de balotaj, preşedintele Juriului ia decizia finală.

Articolul 5: DECIZIILE MEDICALE

 1. Comisia medicală a competiţiei  este compusa din Medici Judecători ITKF,WFF si FRKT numiţi de Comisia Medicală a ITKF,WFF sau FRKT si este responsabila sa stabileasca regulile si procedurile medicale ITKF. Comisia medicală a competiţiei  va lua toate deciziile finale  în ceea ce priveşte problemele medicale in timpul concursului.
 2. Comisia medicală a competiţiei va desemna un membru de-al său care va indeplini funcţia de Medic Judecător (Medical Judge) pe parcursul întrecerii si actioneaza  în conformitate cu Regulamentul Medical şi  Competiţia ITKF,WFF sau FRKT.
 3. Medicul judecator desemnat la o suprafata de concurs va urmari toata activitatea in acea suprafata de concurs. Medicul judecator  va atesta si va supraveghea diagnosticul si tratamentul  administrat de catre medicul turneului (Turnament Doctor). Medicul judecator,selectat de catre comitetul de organizare al competitiei , nu va avea avea dreptul de a lua decizii in ceea ce priveste probleme de ordin medical legate de arbitraj in timpul competitiilor.
 4. Deciziile medicale  care pun capat unui meci (Doctor’s Stop), necesita  acordul a doi medici judecatori calificati ai ITKF,WFF sau (echipaj ambulata Tip pentru FRKT) si se va realiza in conformitate cu regulile medicale ITKF si raportul medicului turneului. Orice dezacorduri  trebuie rezolvate prin Juriu. Cand meciul  unui concurent a fost oprit de catre medicul judecator, acel  sportiv nu poate reintra in  competitia respectiva  pana cand  nu este primita aprobarea de la respectivul comitet de organizare al turneului ( Medical Aproval). Pentru exceptii, a se vedea regulile Kumite-ului, articcolul 1-10-B.

Articolul 6: ARBITRII COMPETITIEI

 1. Calificarea  arbitrilor pentru competitie. 
  Arbitrii competitiei  vor fi desemnaţi de către Comisia Tehnică a respectivului Comitet de organizare a campionatului din rândul arbitrilor calificaţi ai ITKF,WFF respectiv FRKT.
  Calificările respective pentru un arbitru a fiecarei categorii din competitie sunt urmatoarele:
 1. Numirea arbitrilor
  Arbitrul şef (Chief Judge), arbitrul şef adjunct (Assistant Chief Judge) şi arbitri observatori (Kan-sa) sunt numiţi de Comisia Tehnică a Comitetului de organizare a campionatului respectiv, din rândul arbitrilor ce au atât calificarea de ”Arbitru de Kata” cât şi pe cea de ”Arbitru de Kumite”.

 2. Amplasarea arbitrilor judecători
  Arbitrul şef va desemna locul arbitrilor. Arbitrii nu pot fi amplasaţi decât în locurile corespunzătoare calificării fiecăruia.

 3. Procedura de luare a deciziei
  Arbitrajul se va face în conformitate cu Regulamentul de competiţie al ITKF şi legislaţia ITKF.

 4. Autoritatea şi sarcinile arbitrului şef (Chief Judge)

  1. Arbitrul şef are sarcina de a examina şi evalua suprafaţa de concurs, echipamentul şi siguranţa amenajărilor.
  2. Înainte de începerea meciului, arbitrul şef va fi responsabil cu amplasarea fiecărui arbitru .
  3. Arbitrul şef are sarcina de a supraveghea acţiunile şi responsabilităţile arbitrilor . De asemenea, arbitrul sef va supraveghea activitatea secretariatului prin intermediul arbitrilor observatori (Kan-sa), iar dacă este vorba de Kata, Ki-tei sau En-bu, responsabilitatile ce tin de arbitrii de colt(Fuku-Shin) vor fi  supravegheate de catre arbitru Shu-shin ( Referee-Arbitru de centru)).
  4. Arbitrul şef va fi preşedintele juriului. El îşi va da votul numai în caz de balotaj.
  5. Arbitrul şef are responsabilitatea de a inregistra şi a raporta rezultatele  turneului Corpului de control al campionatului,  imediat ce competiţia s-a încheiat.
 5. Autoritatea şi sarcinile arbitrului şef adjunct (Assistant Chief Judge(s)
  Arbitrul(ii) şef(i) adjunct(i) va(vor) asista şi sprijini munca arbitrului şef. În cazul în care arbitrul şef nu poate să-şi îndeplinească sarcinile, arbitrul şef adjunct va prelua autoritatea şi sarcinile acestuia. În cazul în care există mai mulţi adjuncţi, substituirea arbitrului şef se va face în primul rând cu cel desemnat de către arbitrul şef; a doua variantă este alegerea de către adjuncţi din rândul lor; a treia variantă este desemnarea acestuia de către Comisia Tehnică a Comitetului de Organizare a Competiţiei.

Articolul 7: SUPRAFAŢA DE CONCURS
În plus, amenajarea fiecărei suprafeţe în conformitate cu diagrama corespunzătoare fiecărei categorii, suprafaţa de concurs trebuie să includă urmatoarele locuri ale oficialilor:

 1. Arbitrul Şef
  Asezat intr-o anumita pozitie/directie care sa ii permita o vedere de ansamblu a desfasurarii concursului precum si o comunicare usoara  cu suprafata de concurs.

 2. Arbitrii
  De regulă,  aceştia sunt situaţi în spatele membrilor Secretariatului.

 3. Preşedintele Comisiei Medicale
  O anumita poziţie care sa ii faciliteze cea mai bună comunicare cu toate suprafeţele.

 4. Medicii Judecători şi Medicul Competiţiei
  Sunt aşezaţi lângă membrii Secretariatului.

 5. Competitorii
  Locul acestora trebuie să fie ales astfel încât să aibă accesul cel mai uşor către suprafeţele de concurs.

Articolul 8: DISCIPLINELE DE CONCURS

 1. KUMITE

  1. Individual masculin
  2. Individual feminin (Ko-go Kumite)
  3. Echipe masculin
 2. KATA
  1. Individual masculin
  2. Individual feminin
  3. Sincron masculin (3 persoane)
  4. Sincron feminin (3 persoane)
 3. EN-BU
  1. Masculin (2 persoane)
  2. Mixt (2 persoane masculin-feminin))
 4. FUKUGO
  1. Individual masculin
  2. Individual feminin (Ko-go Kumite)

Articolul 9: PARTICIPAREA COMPETITORILOR

 1. Participarea competitorilor se va face conform Regulamentului  ITKF,WFF,respectiv FRKT. Fiecarui corp de Control al campionatului i se va cere sa implementeze o procedura pentru inscrierea/inregistrarea oficiala în competiţie. Doar competitorilor înscrişi conform procedurii stabilite li se va permite sa participe intr-o competitie.
 2. Competitorii au la dispoziţie un minut pentru a se prezenta la suprafaţa de concurs după ce le-a fost strigat numele. Neprezentarea în acest interval atrage descalificarea competitorului în cauză.
 3. Fişele medicale individuale
  1. Pe durata concursului toţi competitorii trebuie să aibă o fişă medicală individuală, formular stabilit de Comisia Medicală şi furnizat competitorilor de către Comitetul de Organizare al Competiţiei, pe care trebuie sa o dea spre a fii completata înainte de  competiţie.
  2. Medicii Judecători trebuie să verifice fişele medicale individuale pentru a verifica existenţa vreunui Doctor Stop.
  3. Medicii Judecători trebuie să noteze toate menţiunile legate de Doctor Stop, accidentări, îmbolnăviri sau cazuri de victorie ca urmare a sancţiunii Han-soku acordate adversarului pentru contact.
 4. Competitorilor şi arbitrilor nu le este permis să conteste orice decizie tehnică sau medicală.

Articolul 10: DESCALIFICAREA COMPETITORILOR
Prin decizia Arbitrilor, un competitor poate fii descalificat din întreaga competiţie (Shi Kaku) în următoarele cazuri:

 1. Încălcarea deliberată şi premeditată a regulamentului de concurs corespunzător disciplinei în cauză.
 2. Stare de agitaţie sau emoţie excesive ce pot afecta desfăşurarea în siguranţă a meciului.
 3. Primirea a două Han-soku în cadrul aceleiaşi competitii.
 4. Cand un competitor primeste Mu-no (lipsă de abilităţi pentru competiţie) indică faptul că acel competitor nu are  abilităţile necesare pentru executarea tehnicilor de Karate Tradiţional aşa cum sunt menţionate în Regulamentul de Kumite ITKF.
 5. Simularea unei accidentari(Prefacatorie), Regulamentul Kumite, Articolul 4-3-E.

Articolul 11: ANTRENORUL

 1. Antrenorul trebuie să aibă Certificat de Calificare ITKF,WFF,respectiv FRKT şi sa fie inregistrat oficial în competiţie conform regulamentului stabilit de Comitetul de Organizare al Competiţiei.
 2. Antrenorul şi sportivii săi trebuie să stea împreună în zona rezervată lor în afara suprafeţei de concurs.
 3. Antrenorului îi este interzis să comunice cu sportivii săi verbal sau prin anumite semnale din momentul în care aceştia au intrat pe suprafaţa de concurs.
 4. Antrenorului îi este interzisă, pe durata desfăşurării unui meci, încercarea de a influenţa arbitrii fie verbal, fie prin orice alt tip de acţiune.
 5. Antrenorul care va încălca regulile enumerate anterior va fii descalificat din competiţie şi va fi eliminat imediat din suprafaţa de concurs.

Articolul 12: ÎNCĂLCĂRI ALE REGULAMENTULUI DEPISTATE DUPA TERMINAREA MECIULUI

 1. Dacă, după încheierea unui meci, se descoperă o încălcare a regulamentului şi aceasta este confirmată de juriu, atât rezultatul cât şi toate înregistrările referitoare la acel meci se vor anula. Dacă în timpul unui meci survine o încălcare a regulamentului, durata meciului nu se va modifica sau prelungi.
  Daca aceasta  incalcare a regulamentului apare,  atunci toate procedurile care au favorizat aceasta incalcare vor fi inlocuite.
 2. În cazul în care un competitor perturbă festivitatea de premiere,  toate premiile cuvenite lui (sau echipei sale) vor fi retrase din înregistrările oficiale din aceea categorie de catre Juriului Competiţiei.
 3. În cazul unde apare vreo intrebare sau cand exista o  controversă care nu este cuprinsă în Regulamentul de competiţie ITKF, decizia finală va fii luată de Juriu.

Articolul 13: FIŞELE DE CONCURS

 1. Următoarele categorii de oficiali au dreptul si responsabilitatea de a verifica fisele de concurs si, daca este necesar, sa faca  corectarile necesare fiselor de concurs:
  1. Kan-sa – pentru Kumite (inclusiv pentru proba de Kumite de la Fuku-go)
  2. Shu-shin – pentru Kata (Kitei de la Fuku-go şi En-bu)
 2. Arbitrul Şef poate desemna, din rândul arbitrilor calificaţi, unul sau mai mulţi care să se ocupe cu supravegherea procesului de completare a fişelor de concurs, asistându-l astfel pe Kan-sa ori pe Shu-shin.
 3. Fişele oficiale de concurs trebuie să fie semnate de către arbitrul responsabil de fiecare probă, după cum este menţionat mai sus la punctul 1.

Articolul 14: DIVERSE
Orice schimbare ori amendament la Regulamentul de Competiţie al ITKF,WFF respectiv FRKT vor fi adoptate numai cu o majoritate de peste 2/3 din voturile Comisiei Tehnice şi cu aprobarea Comitetului Director al ITKF,WFF,respectiv Biroul Federal al  FRKT.


Prezentul document, Reguli GENERALE in Karate Shotokan - "GENERAL RULES for Traditional Karate Shotokan Competitions" by ITKF and FRKT este tradus in limba romana din limba engleza.

Regulamentul de karate "GENERAL RULES in Karate Shotokan for Traditional Karate Shotokan Competitions" by ITKF and FRKT  poate fi vizualizat sau descarcat si in format PDF accesand acest link. Varianta print a regulamentului poate fi comandata de pe amazon (editie mai veche, respectiv 2009).

The Karate Shotokan GENERAL Rules according to ITKF and FRKT can be viewed as PDF accessing this link or you can order the book from amazon (old version, 2009 edition).

Gichin Funakoshi

Hidetaka Nishiyama

Vladimir Jorga

Ilija Jorga

Dan Stuparu

Sponsorizează

Alege clubul cu care dorești să intri în contact sau discută direct cu Federația Română de Karate Tradițional.

Înscriere club

Înscrie-ți clubul pe Harta Karate-ului Tradițional din România. Clubul trebuie să fie acreditat și afiliat FRKT/ETFK/ITKF sau WFF.

Postează info

Trimite-ne un eveniment, antrenament sau articol despre Karate Tradițional și noi îl vom publica.

Contact

Dacă ai nevoie de ajutor nu ezita să ne contactezi.