Mushin, Zanshin și cei 100 de miliarde de neuroni

ȘTIINȚA MAEȘTRILOR - ȘTIINȚA DE AZI
Revista de Karate Traditional #1
autor: Conf. Dr. Ștefan Stănciugelu

Cuprins:

 

Mushin, Zanshin și cei 100 de miliarde de neuroni

Nici o mișcre din vreun sport anume ori din activități cotidiene nu este asemănătoare unei tehnici de Karate Tradițional, care se defnește în sensuri și cadre doar acestuia specifc – controlul Minții asupra tuturor părților angajate în tehnica respectivă, care generează explozia de energie a fracțiunii de secundă din fnalul mișcării coordonate de ”Mintea golită de gânduri”. În termenii flosofei Zen vorbim de MUSHIN și ZANSHIN – nimic din activitățile altor sporturi ori activtăți nu seamănă cu această situație complet nouă pentru creier.

Ca răspuns la noutatea activității, Creierul este obligat să construiască o rețea neuronală nouă – de fecare dată alta pentru fecare tehnică de braț sau de picior, în care folosește aprox. 2-3 milioane de neuroni noi din cei neangajați în alte rețele dedicate mișcărilor învățate până atunci.

O Kata folosește în medie 40 de tehnici x 3 mil. neuroni = 120 mil. neuroni angajați - ca medie - pentru execuția unei Kata.

Karate Tradițional modifică semnificativ creierul uman

Karate tradițional este un sistem de pregătire mentală și fizică ce permite lărgirea spațiului folosit din creierul uman. Mintea coordonatoare în starea MUSHIN, devenită una cu Corpul, reușește să creeze succesiuni de explozii de energie
prin punerea în legătură a tuturor părților componente ale creierului uman: creierul reptilian (trunchiul cerebral, cerebelul), Creierul emoțional (creierul mijlociu - de mamifer, care se ocupă de programele de supraviețuire), Neocortexul (creierul intelectual).

Un practicant de Karate Tradițional care stăpânește cele 26 de Kata, plus Kata specifce Fudokan ajunge la aprox. 35 de kata = 4,2 miliarde de neuroni pe care îi activează practicarea constantă a Karate tradițional.

Avem aici un procent de peste 4% din creierul nostru, care este activat prin practicarea constantă și de lungă durată a Karate Tradițional. E ușor de demonstrat că diferite sporturi nu activează un număr atât de mare de neuroni, foarte multe dintre ele utilizând rețele deja existente – maratonul, sporturile de alergare legate de atletism, fotbalul, handbalul, baschetul, oina, voleiul etc. – toate au rețele specifce în creier, pe care le dezvoltă în zona motorie. Dar, aceste
tehnici de alergare sau lovire cu piciorul ori ghidare a mingii cu mâna, salturile și sărturile – toate fac parte din zestrea și potențialul motor al speciei noastre – pentru ele există deja rețele în creier. Numărul de neuroni pe care îl angajează aceste rețele este semnfcativ mai mic decât în cazul celui mai simplu Gyaku-tsuchi, pentru care se mobilizează întreg creierul uman – pe verticală – de la neocortex, până la trunchiul cerebral (coordonare motorie, respirație,
echilibru dinamic, explozie de energie prin intrarea în Zen – Mintea devine una cu Corpul în timpul execuției tehnicii. Karate Tradițional angajează deci Creierul nostru ”pe verticală”.

Întrebarea de cercatare nr. 1: Creierul nostru are un număr de aproximativ 100 miliarde de neuroni: Ce s-ar întâmpla dacă am extinde cu, să zicem, MINIMUM 3% partea pe care o folosim din creierul nostru – în sens de activare de rețele neuronale noi, pe care în felul său specifc doar Karate Tradițional le poate activa?

Întrebarea de cercatare nr. 2: E posibilă translatarea de abilități și deprinderi referitoare la autocontrol, încrederea în sine și capacitatea de a rezolva probleme din interiorul unui sistem funcțional și verifcat istoric (Karate tradițional, Gimnastică, Yoga, Atletism), în programe moderne de dezvoltare personală?

Știința de azi și știința maeștrilor în karate–do vs jutsu

Cercetările din neurologie și neuropsihologie ale ultimilor ani și tehnologia rezonanței magnetice nucleare cu imagistică funcțională, alături de alte tehnologii de cercetare asupra creierului uman au lămurit o serie de procese și date despre creier la care neurologii nici nu visau cu 10-15 ani în urmă. Partea de interes special pentru problema pe care o discutăm aici este coincidența dintre aceste descoperiri și flosofa Zen pe care Sensei Funakoshi a adus-o ca suport pentru tehnicile din stilul de luptă okinawian, pe care l-a fondat la începutul secolului al XX-lea și care din 1935 a primit numele de SHOTOKAN, după acronimul cu care Sensei Funakoshi își semna scrierile. Ceea ce părea la început doar JUTSU - o artă a războiului, forței și vitezei, abilităților fizice și îndemânării manuale care se referă la un ansamblu de tehnici efciente de luptă/sport, a devenit prin suportul Zen cu totul altceva. Karate Tradițional a devenit un stil de luptă care împărtășește nu doar tehnica de luptă, ci o tehnică de luptă cu ”mâinie goale” care este strict defensivă și care are un suport spiritual în tehnica meditației ZEN. Arta războiului legată de JUTSU – tehnici și îndemânare – a fost
transformată în DO – Cale de a trăi, stil de viață, cu un puternic caracter educativ.

Karate-do ca sursă de educație și cadru pentru proiecte de dezvoltare personală

Și aici apare întrebarea noastră: Dacă este vorba de educație ca element fundamental al Karate Tradițional, de ce nu am încerca să vedem în ce măsură valorile și mecanismele prin care se formează aptitudinile și temperamentul echilibrat în dojo ar putea fi exportate, utilizate și în afara dojo-ului, pentru a educa tineri și bătrâni în sensul creșterii încrederii în sine, a curajului de a apărea în public, de a se manifesta în mod natural, de a coopera cu ceilalți și de a dobândi puterea de a evita violența?

Intuiție ori știință dobândită empiric, prin încercare și eroare, asupra ecuațiilor care combină părți ale corpului și creierul în executarea unei mișcări-tehnici efciente? Este limpede că avem un proces de construcție a acestei ecuații a efcienței mișcării, perfecționată generație după generație, maestru cu maestru și depozitată în învățăturile Karate-ului tradițional.

Combinarea karate-ului tradițional cu un program riguros de DEZVOLTARE PERSONALĂ ar putea f o soluție pentru completarea unor modele educaționale de tip euro-american, care sunt centrate pe Neocortex și abilitățile intelectuale. Un
astfel de program se referă la extinderea abilităților dobândite de elevi, practicanți ai karate-ului tradițional, dincolo de sala de antrenament (dojo).

Ce știm sigur despre efectele de personalitate ale karate tradițional?

Știm că un practicant de karate tradițional are o putere de concentrare mai mare decât un nepracticant, are un control mai mare al emoțiilor în situații de limită cu cele violente, are o stăpânire de sine mai bună și o încredere în sine mai mare.
Toate acestea sunt dobândite prin învățare, repetare, perfecționare și auto-perfecționare, efort susținut, cooperare și socializare specifcă dojo-urilor, relații de autoritate și disciplină acceptate și recunoscute, etc.. Sunt lucruri învățate ca membru al unei comunități închise, cu reguli speciale, coordonată de un Sensei a cărui autoritate este respectată.

Avem deci un MODEL DE AUTORITATE necontestat de grup și necontestabil. Acesta oferă încrederea - de la metodă la conținuturi de predare. Mai știm – din articolele de până acum – că în Karate Tradițional se dezvoltă cu peste 4% procentul
de rețele neuronale pe care Mintea le poate folosi în situații de lucru – rezolvarea de problemă individuală ori socială – cooperare, apărare, evitare de contact, rezolvare de exercițiu matematic etc. Știm, de asemena, că practicanții de Karate tradițional au capacitatea de a folosi creierul ”pe veticală” – adică atunci când execută o tehnică sunt angajate părți ale creierului care nu sunt folosite în șah ori matematică. Este aici schițată deja ideea unui proiect de cercetare care să se centreze pe aceste abilități speciale ale creierului practicanților/elor de Karate Tradițional – un studiu de neuropsihologie. Anumite studii ne arată că terenul este în continuare deschis pentru a merge dincolo de neurologie. Iată un studiu neurologic încurajator și suport pentru afrmațiile noastre privind specifcul Minții și modifcări pe care practicarea de KARATE-DO le generează în creierul uman.

Ce ar fi dacă toate aceste deprinderi s-ar organiza într-un program de pregătire și dezvoltare personală a copiilor și studenților, practicanților de vârsta a treia? Este o provocare ce merită preluată.
 


Articol realizat de Conf. Dr. Ștefan Stănciugelu, aparut in "Revista de Karate Traditional" - numarul 1, noiembrie 2016. Revista editata de ACS Mind & Body

Gichin Funakoshi

Hidetaka Nishiyama

Vladimir Jorga

Ilija Jorga

Dan Stuparu

Sponsorizează

Alege clubul cu care dorești să intri în contact sau discută direct cu Federația Română de Karate Tradițional.

Înscriere club

Înscrie-ți clubul pe Harta Karate-ului Tradițional din România. Clubul trebuie să fie acreditat și afiliat FRKT/ETFK/ITKF.

Postează info

Trimite-ne un eveniment, antrenament sau articol despre Karate Tradițional și noi îl vom publica.

Contact

Dacă ai nevoie de ajutor nu ezita să ne contactezi.